پرسشنامه شخصی کالیفرنیا

پرسشنامه شخصی کالیفرنیا

پرسشنامه شخصی کالیفرنیا (پرسشنامة رفتار اجتماعی )دارای 11 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 11
حجم 42 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی پرسشنامه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


پرسشنامه شخصی کالیفرنیا

پرسشنامة رفتار اجتماعی

آزمون شخصیت کالیفرنیا

مقیاس های سازگاری اجتماعی

ویژگی های روانسنجی

روش نمره گذاری

قسمتی از متن :


پرسشنامه شخصی کالیفرنیا

این پرسشنامه دارای پرسش هایی دربارة رفتار و نظرات افراد نسب ت به یکدیگر اس ت. لطفاً هر پرسش را با دقت بخوانید و پاسخ مربوط را به صورت بلی یا خیر در مقابلِ آن با گذاردن علامت ضربدر (*) مشخص کنید.
خواهشمند است قبل از شروع به پاس خدهی به سؤال های زیر حتماً معدل خود را در ترم گذشته بطور دقیق بنویسید.
معدل شما در ترم گذشته: …………………..
سؤال ها :بلی خیر
1-آیا انجام دادن کار منع شده درست است؟
2-آیا لازم است که همیشه به عهد و پیمان خود وفادار باشیم؟
3-آیا کسانی را که عقیدة مخالف شما دارند، مسخره می کنید؟
4-آیا لازم است نسبت به افرادی که دوست نداریم، مهربان باشیم؟
5-آیا باید نسبت به افراد غیرقابل تحمل، مودب باشیم؟…

ابزار سنجش تفکر انتقادی: سیاهه ی نگرش تفکر انتقادی کالیفرنیا 

فاشیون در تلاشی شش دوره در طی دو سال و در برای تعریف توافقی بر سر گرایش به تفکر انتقادی به شیوه ی دلفی از 46 متخصص حوزه های مختلف خواست تا آن را تعریف کنند. شرکت کنندگان در این طرح هسته ی اصلی مهارت های شناختی و بعد گرایش و خرده مهارت های آن را تعیین کرده و ویژگی های متفکر ایده آل را متذکر شدند.. این ابزار بر اساس تعریف مفهومی و نه شیوه های تجربی ایجاد شده است. این آزمون بر این فرض بنا شده که فراگیران دارای تمایل شدید به خصیصه های متفکر انتقادی ایده آل، به احتمال بیشتری مهارت های تفکر انتقادی را رشد داده و به کار می گیرند. این پرسشنامه شامل 75 گویه است که مؤلفه های هفتگانه گرایش به تفکر انتقادی یعنی حقیقت جویی با 12 گویه، فکر باز  با 12 گویه، تحلیلی بودن با 11 گویه، سیتماتیک بودن با 11 گویه، کنجکاوی با 10 گویه، اعتماد به خود با 9 گویه  و کمال و پختگی با 10 گویه را اندازه گیری می کند. دانش آموزان موافقت یا مخالفت خود را با گویه ها به صورت مقیاس شش بخشی طیف لیکرت علامت می زنند…

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از download

خرید فایل word پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از download

دانلود پروژه پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از download

خرید پروژه پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از download

دانلود فایل پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از download

دانلود پروژه پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از download

خرید پروژه پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از download

دانلود مقاله پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از download

دریافت مقاله پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از download

خرید فایل پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از download

دانلود تحقیق پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از download

خرید مقاله پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از download

دانلود مقاله پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از www

خرید پروژه پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از www

دانلود فایل پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از www

دریافت فایل word پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از www

دانلود فایل پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از www

دریافت فایل word پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از www

دانلود فایل word پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از www

خرید فایل پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از www

دانلود تحقیق پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از www

دانلود پروژه پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از www

خرید کارآموزی پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از www

دانلود مقاله پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از pdf

خرید فایل پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از pdf

خرید فایل پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از pdf

خرید فایل پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از pdf

دانلود فایل پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از word

دریافت فایل پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از word

دانلود فایل پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از word

دانلود تحقیق پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از word

دانلود تحقیق پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از word

خرید فایل word پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از word

دانلود پروژه پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از word

دریافت فایل پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از word

دانلود پروژه پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از word

دانلود پروژه پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از word

دانلود فایل پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از word

دریافت فایل پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از word

دانلود پروژه پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از word

دریافت تحقیق پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از free

دانلود مقاله پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از free

خرید تحقیق پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از free

دانلود پروژه پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از free

دانلود فایل word پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از free

دریافت مقاله پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از free

دانلود فایل پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از free

دانلود فایل پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از free

خرید کارآموزی پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از free

دریافت فایل word پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از free

خرید تحقیق پرسشنامه شخصی کالیفرنیا از free


مطالب تصادفی